Søvnmangel gør dig dårligere til dit lederjob

 i Stress, Sund krop

Af Lis Lyngbjerg, forfatter/underviser ledelse & stress, indehaver Stressbarometer®

Gode råd til dig som leder i forhold til det at forholde sig aktivt til medarbejdernes nattesøvn, og hvordan det gøres bedst.

Det er relevant at forholde sig til medarbejdernes nattesøvn – ikke at sidde på medarbejderens sengekant, men som leder at forholde sig til sin egen nattesøvn, sine egne udmeldinger/signaler og til medarbejderens adfærd.

I stedet for at rose de ambitiøse medarbejdere, der regelmæssigt tager aftener og nætter i brug, bør man som leder melde ud, at søvnmangel ikke giver pluspoint i det lange løb.

Som medarbejder må man selv bestemme, hvad man bruger sin fritid – og nat – til, men det er relevant for lederen at reagere, hvis arbejdsindsatsen og humøret lider under det.

soevning-leder

Som leder kan man, når man har taget sig af sit eget eventuelle søvnunderskud, fortælle, at man gerne vil have det at vide, hvis der er arbejdsmæssige mønstre eller rutiner, der forhindrer en god nattesøvn.

På den måde har man ikke blandet sig i medarbejdernes privatliv, men har bedt om at få besked, hvis ledelsesmæssige prioriteringer eller strukturer på arbejdspladsen arbejder imod nattesøvnen.

Det er f.eks. oplagt at tage fat i arbejdsrelaterede vaner og holdninger i forhold til mails, sms og opringninger aften og nat.

Søvnmangel gør dig dårligere til dit lederjob, og snyder din hjerne, så du tror, det går fint 

Hvis du er i søvnunderskud, vil dine kognitive (tankemæssige) færdigheder være ringere end normalt. Du bliver dårligere til at løse de opgaver, der kræver tankevirksomhed og planlægning. Derudover vil du sandsynligvis tro, at det går bedre end det rent faktisk gør.

Søvnforskerne Jeffrey Durmer og David Dinges har undersøgt, hvad mangel på søvn betyder for hjernens funktion:

 • Der opstår ufrivillig mikro-søvn
 • Man får ustabil intensiv opmærksomhed med flere forsømmelser, (man gør ikke det, man skal), og flere fejlagtige handlinger (man gør noget, man ikke skal)
 • Man reagerer langsommere i opgaver, hvor indholdet er vigtigt. Hvis der er tidspres, øger det antallet af kognitive fejl
 • Reaktionstiden bliver langsommere
 • Ydeevnen for korttidshukommelse og arbejdshukommelse bliver nedsat
 • Evnen til at indlære kognitive opgaver bliver nedsat
 • Evnen til at tænke anderledes forfalder
 • Evnen til at undertrykke fejlagtige svar eller reaktioner falder
 • Sandsynligheden for at fastholde ineffektive løsninger eller svar stiger
 • Man skal i stigende grad anstrenge sig for at kompensere på andre måder, hvis man skal fastholde en effektiv adfærd.
 • Opgaver kan indledes godt, men præstationen falder, når opgavers varighed sættes op
 • Der er en stigende tendens til at forsømme aktiviteter, man vurderer til at være ikke-essentielle. Man taber den situationsbestemte opmærksomhed.

Problemer ved søvnmangel kan f.eks. være:

 • At man har svært ved at bestemme omfanget af et problem ved ændret eller forvirrende information.
 • Man får svært ved at fastholde sin evne til at tænke fleksibelt og holde fokus på relevante oplysninger eller stikord.
 • Man er mere tilbøjelig til at tage uhensigtsmæssige chancer, og har svært ved at ændre sin adfærd baseret på ny information.
 • Man har dårligere indsigt i sin egne vanskeligheder med at løse opgaverne.

Søvnen altså er en helt afgørende faktor for at trives. De fysiske og psykiske problemer, som mange mennesker oplever som overbelastning og stress, altså let stamme fra søvnmangel i sig selv.

Læs mere om hvordan søvnmangel sætter lederhjernen under pres, og få gode råd til, hvad du kan gøre i forhold til din afdeling og dine medarbejdere.

Lis Lyngbjergs hjemmeside finder du her: www.lyngbjerg.dk

Lis Lyngbjerg. “Ledertrivsel i travlhed. Lad ikke arbejdspresset knække dig”. Bogen udkommer på Dansk Psykologisk Forlag, Maj 2016.

Forskningen er citeret fra: Durmer, J.S. & Dinges, D.F. (2005). Neurocognitive Consequences of Sleep Deprivation. Sleep in Neurological Practice. Seminars in Neurologi, Vol. 25, Nr 1.

Lis Lyngbjerg.”Søvnkuren – til dig, der er træt af at sove dårligt“. Gads Forlag, 2011. Læs mere her

Læs også: http://www.lederweb.dk/personale/arbejdsmiljo/artikel/88864/hvad-har-sovn-med-ledelse-at-gore

Recent Posts